AliExpress University | Blog

BLOG | Covid-19 Pandemisinde İş Yönetimi Nasıl Olmalı?


Koronavirüs ya da Covid-19 pandemisi şirketleri iş yönetimi konusunda zorluyor. İş sürekliliği için yeni yöntemlere yönelmek zorunda kalan şirketler, bu zorlu sürecin üstesinden gelmek için mücadele ediyor. Covid-19 krizi sırasında iş yönetimi nasıl olmalı sorusunun cevabını arayan yöneticiler, bu krizde şirketleri ayakta tutmak için stratejik hedeflere odaklanıyor. Peki, Covid-19 pandemisinde iş yönetimi nasıl olmalıdır?

 

 

Pandeminin Şirketlere Etkileri

Dünya genelinde her ölçekten birçok şirket, pandemiye hazırlıksız yakalandı. Kriz senaryolarında pandemi gibi olağanüstü gelişmelere yer vermeyen firmalar iş sürekliliği, üretim ve markalaşma süreçlerinde zorluklar yaşadı. Covid-19, binlerce şirketin hedeflerini doğrudan ve olumsuz etkiledi. Pandemi sürecinde iş yönetiminde efektif bir süreç işleten firmalar üretim, envanter ve finans açısından sürdürülebilirliği sağladı. Tüketici taleplerinin karşılanmasında e-ticaret altyapısı olan firmalar bir adım öne çıktı.

 

Pandemi krizinde etkin iş yönetimini sağlayan şirketler ve yöneticiler, stratejik hedeflerine daha yakın bir yerde duruyor. Bu süreçte tüketici taleplerini karşılama konusunda da iş yönetiminin önemli bir rolü bulunuyor. Bunun gibi öngörülemeyen olağanüstü krizlerde iş yönetiminin sürdürülebilirlik çerçevesinde kritik adımlar atması gerekiyor.

 

 

 

Covid-19 Salgınında İş Yönetimi İçin Atılması Gereken Adımlar

Covid-19, çalışma modellerini değiştirdi. Seyahat kısıtlamaları ve tedarik zincirlerinin pasifleştirilmesi, e-ihracat veya sınır ötesi e-ticaret hedeflerini sekteye uğrattı. Karayolu ile e-ihracat ve kargo teslimatlarının yapılamaması tüketici tercihlerini doğrudan etkiledi.

 

Şirketler yatırımlarını askıya alırken, finansal piyasalardaki belirsizlikler yöneticileri kara kara düşündürmeye başladı. Global lojistik süreçler kısmen dururken, AliExpress gibi global pazar yerleri üzerinden yapılan satışlar Kobi ve üreticiler için can suyu oldu.

 

İşini henüz online ortama taşımamış ve bu kaotik duruma hazır olmayan firmalar, bazı iş yönetimi stratejileri ile krizi en az hasarla atlatabilir. Çalışanlarının sağlığını düşünen, şeffaf bir iletişim mekanizması kuran, finansal kontrol yapan ve tedarik zinciri için işlevsel bir süreç işleten firmalar, pandemiye karşı önleyici aksiyonlar sergiliyor. Bu süreçte profesyonel bir kriz yönetimi planı büyük önem arz ediyor.

 

Pandemi gibi kriz dönemlerinde iş yönetimi açısından atılması gereken adımlar şunlardır:

 

Personelin sağlığı

Hiçbir iş insan hayatından önemli değildir. İş dünyasının lokomotifi olan çalışanlar, organizasyonların temelini oluşturur. Bu sebeple şirketler, personele karşı büyük bir sorumluluk taşır. Sağlıklı bir ortamda çalışan personel hem mutludur hem de şirketin verimliliği için kritik bir pozisyondadır. Pandemi krizinde uzaktan çalışma iş modeline uyum sağlayan işletmeler, personel sağlığını korurken aynı zamanda iş sürekliliğini de sağlamış olur. Evden çalışma gibi alternatif iş modelleri pandemide iş yönetimi için önemli bir adımdır.

 

İletişimde şeffaflık

Pandeminin ortaya çıkardığı aksaklıklar sebebiyle tedarik ve üretim için yapılan sözleşme yükümlülükleri yerine getirilemeyebilir. Bu sebeple kurumsal iletişim senaryoları, Covid-19 gibi kriz dönemlerinde daha da önemlidir. Personel, müşteriler, tedarikçiler, yatırımcılar ve düzenleyicilerin bu tür süreçlerde şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi hizmet, ürün ve üretim sürekliliği için elzemdir. Şeffaf iletişim ve hızlı aksiyonlar sebebiyle tazminat gibi cezai işlemler hafifletilebilir, marka itibarı korunabilir.

 

Finansal planlar

Covid-19 pandemisi sırasında bütçe kontrollerindeki problemler kaçınılmazdır. Kısa ve orta vadede finansal performansın belirlenmesi ve uzun vadeli etkilerinin değerlendirilmesi gerekir. Bu sebeple maliyet kontrolleri yapılmalı, farklı senaryolarla bütçe varsayımları ortaya konulmalı ve finansal planlar yeniden gözden geçirilmelidir. Sermaye artırımı, borç yapılandırma ve kredi desteği alma gibi finansal planlar yeniden değerlendirilmelidir.

 

Tedarik zinciri ve üretim problemleri

Covid-19 krizi sırasında şirket operasyonlarında ortaya çıkan aksamaların başında tedarik zincirleri geliyor. Bu sebeple üretim taahhütlerini yerine getirmek zorlaşabiliyor. Kriz süreçlerinde tedarikçilerle iletişimde kalmak üretim planlarındaki aksamalara çözüm olabilir. Ayrıca, üretimin sürekliliği için tedarik zinciri alternatifleri de değerlendirilmelidir. Tedarik zinciri modellerinde dijital sistemlere ağırlık verilmesi, yeni pazarlara yönelme ve farklı tedarik zinciri anlaşmaları yapma gibi aksiyonlar, kısa ve orta vadeli üretim aksamalarını ortadan kaldıracaktır.

 

Kriz senaryoları

Covid-19 pandemisi, kriz senaryolarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzun süreli bir kriz olan pandemi, müşteri ile tedarikçi anlaşmazlıklarına yol açtı. Bu gibi durumlara karşı sözleşmelerde kriz senaryolarına yer verilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Mücbir sebeplerin sözleşmelerde yer alması, hukuki sorunlara karşı önleyici tedbir olacaktır.

Pandemi krizi, şirketlerin iş yönetiminde sistemlerini güncel tutmalarının gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. Farklı senaryolara hazırlıklı olmak, online sistemlere entegre olmak, e-ticaret altyapısını güçlendirmek ve envanter problemlerini yönetmek için efektif bir iş yönetimine ihtiyaç var!